Téma: Ochorenia ústnej dutiny

zápal ďasien, kývavosť zubov, parodontitída, gingivitída, krvácanie ďasien

Korunky, mostíky, fazety. Ako sa v tom vyznať?

Korunky zhotovujeme, ak je povrch zuba zničený do takej miery, že sa nedá zrekonštruovať pomocou výplní. Korunky je nevyhnutné dať vyrobiť v zubnom laboratóriu na základe odtlačkov zubov. Bývajú zhotovené z kovokeramiky alebo čistej keramiky. Ak už chýba celý zub alebo skupina zubov, premosťujeme medzeru ukotvením mostíka na zube pred medzerou a na zube za medzerou. Upevnený je pomocou koruniek, ktoré sú súčasťou celej konštrukcie mostíka.


Parodontitída sa dá úspešne liečiť

Liečba hlbokého zápalu ďasien si vyžaduje starostlivé plánovanie, vhodné materiálne vybavenie a správnu techniku ošetrenia. Liečbe pokročilej parodontitídy sa venujú špecialisti v odbore choroby parodontu a slizníc ústnej dutiny. Správne zvolená parodontologická liečba naopak výrazne zlepšuje kvalitu života pacientov a radikálne predlžuje životnosť zubov postihnutých týmto chronickým ochorením.