Digitálne skeny a príprava digitálnych modelov zubov

Daniel Urban | 12.11.2019

Tradične sa situácia v ústnej dutine pacienta zaznamenávala pre ďalšie pracovné postupy v laboratóriu zhotovením odtlačku a následným vyliatím sadrového modelu. Intraorálny sken (naskenovanie zubov v ústach pacienta), skenovanie odtlačku, či sadrového modelu zubov umožňuje digitalizáciu situácie v ústach pacienta. Tieto dáta využívame na virtuálne plánovanie liečby na 3D modeli. Takéto virtuálne plánovanie sa využíva v implantológii, ortodoncii, pri výrobe priesvitných zubných strojčekov, vo fixnej protetike a čoskoro zasiahne každú oblasť zubného lekárstva.

V nasledujúcom videu zaznamenávam môj pracovný postup pri úprave surového, nespracovaného 3D digitálneho skenu zubov čeľuste a sánky. Tento sken budem používať na plánovanie liečby neviditeľnými strojčekmi v programe OnyxCeph od spoločnosti Image Instruments.

V prvom kroku upravujem primárny sken, orežem nepotrebné oblasti. Miera orezania sa líši v závislosti od toho, za akým účelom sa model zhotovuje. Niekedy potrebujem uchovať sken časti mäkkých tkanív, inokedy sa sken oreže čo najbližšie pri okraji zuba. V prípade, ak štruktúry mäkkých tkanív nie je potrebné zachovať, povrch ďasien vyhladím. Digitálny odtlačok musím tiež správne napolohovať podľa stredovej, priečnej a pozdĺžnej osi, aby software dokázal v ďalších krokoch s virtuálnym modelom správne pracovať.

V druhom kroku potrebujem pripojiť k modelu bázu správneho tvaru a veľkosti.

Nasleduje tretí krok separácie zubov. Podobne ako pri fyzickom modeli, zuby s ktorými plánujem pracovať, musím oddeliť od pracovného modelu. Pri digitálnom modeli to znamená, že musím označiť hranicu medzi jednotlivým zubom, modelom a ostatnými zubami na modeli. Z takto označenej oblasti software dokáže vytvoriť samostatný objekt, s ktorým môžem ďalej pracovať; upraviť veľkosť, tvar, a pohybovať ním nezávisle od bázy modelu.

Hotovo! Virtuálny pracovný 3D model zubov, ktorý som pripravil, bude ďalej slúžiť na plánovanie liečby pre narovnanie zubov priesvitnými strojčekmi. V ďalšom poste ukážem, ako sa ďalej s modelom pracuje.

Zdieľaj tento článok: