Korunky, mostíky, fazety. Ako sa v tom vyznať?

Daniel Urban | 25.10.2017

Korunky zhotovujeme, ak je povrch zuba zničený do takej miery, že sa nedá zrekonštruovať pomocou výplní. Korunky je nevyhnutné dať vyrobiť v zubnom laboratóriu na základe odtlačkov zubov. Bývajú zhotovené z kovokeramiky alebo čistej keramiky. Ak už chýba celý zub alebo skupina zubov, premosťujeme medzeru ukotvením mostíka na zube pred medzerou a na zube za medzerou. Upevnený je pomocou koruniek, ktoré sú súčasťou celej konštrukcie mostíka. Mostík môže byť tiež zhotovený z kovokeramiky alebo zo zirkónovej keramiky s vyššou estetikou. Spolupracujeme len so zubnými laboratóriami, ktoré sa vyznačujú precíznou prácou a zmyslom pre individuálnu estetiku.

Celokeramické zirkónové korunky a mostíky

Zubná korunka je čiapočka, ktorá pokrýva celý povrch poškodeného zuba. Ochraňuje tak zbytkové tvrdé zubné tkanivo. Toto riešenie poskytuje výraznú mechanickú odolnosť a trvácnosť. Zubné korunky sa zhotovujú ak došlo k výraznejšej strate časti zuba, obyčajne následkom kazu alebo pri zlyhaní rozsiahlej výplne. Korunky sa odporúča zhotoviť aj po ošetrení koreňového kanálika. Korunkami je možné riešiť aj esteticky nevyhovujúci tvar alebo farbu zubov v prípade ak nie je možné alebo vhodné ošetrenie estetickými fazetami. Korunky sa zhotovujú zo špeciálnej živice, kovu s porcelánom - keramikou alebo celokeramické (zirkónoxidová keramika, presovaná keramika).

Zubný mostík je pevná náhrada v ústach pacienta, ktorá nahrádza chýbajúce zuby. Časť, ktorá nahrádza chýbajúce zuby sa nazýva medzičlen a je ohraničená po oboch stranách korunkami, ktoré sa pevne fixujú na povrch obrúseného zuba. Tomuto výrobku zubnej techniky sa preto hovorí aj fixný mostík. Korunky a medzičlen tvoria jeden celok. Fixné náhrady sa do úst cementujú napevno a pacient si ich nevie vybrať z úst, tak ako tomu býva u snímateľných protéz.

Zirkónové celokeramické korunky a mostíky sú tak odolné, že je možné ich zhotoviť v ktoromkoľvek úseku chrupu. Dokážu odolať výraznému žuvaciemu tlaku. Keramické korunky sa tak podobajú prirodzeným zubom, že pre laika je takmer nemožné ich rozoznať. Odrážajú a prepúšťajú svetlo podobným spôsobom ako prirodzené tkanivá zuba. To je dôležité obzvlášť, ak sa nahrádzajú predné zuby.

Zirkónoxidové korunky predstavujú v súčasnosti najestetickejšie riešenie v rámci dostupného zubného ošetrenia. Okrem zirkónových koruniek je možné zhotoviť fixné náhrady aj z takzvanej presovanej keramiky. Tieto náhrady sú esteticky porovnateľné, no ich mechanická odolnosť sa zirkónkeramike nevyrovná. Porcelánové korunky sú tiež výhodnejšie v porovnaní so živicovými náhradami pre pacientov s menej vyhovujúcou kontrolou zubného povlaku. Na porcelánovom povrchu sa totiž za rovnaký čas usadí menej plaku, než na živicovom povrchu.

Počet a frekvencia návštev závisi od dĺžky a priebehu Vašej konkrétnej liečby. Definitívna kalkulácia závisí od počtu potrebných krokov a bude definitívne spracovaná po odsúhlasení liečebného plánu u výrobcu.

Aký je pracovný postup zhotovenia korunky alebo mostíka?

  1. Vaše zuby sa musia obrúsiť, aby sa získal priestor pre novú korunku/mostík.
  2. Zhotovia sa odtlačky a dočasné plastové korunky.
  3. Vyrobí sa kovová alebo zirkónová konštrukcia korunky, mostíka (obyčajne 1 týždeň).
  4. Po odskúšaní konštrukcie v ústach pacienta sa vyrobí vrchná vrstva keramiky (obyčajne 1 týždeň).
  5. Hotové korunky/mostíky sa nacementujú fixným cementom.

Galéria

Nevyhovujúce korunky Nevyhovujúce korunky u mladého pacienta po chirurgickej parodontologickej liečbe v inej ambulancii.

Korunky op liečbe Stav po liečbe (korektívna mukogingiválna chirurgia a zhotovenie zirkónoxidového keramického mostíka).

Nevyhovujúce korunky Esteticky nevyhovujúce, rôzne sfarbené korunky predných zubov. Sivo sfarbený pravý stredný rezák po začatí liečby koreňového kanálika.

Korunky po liečbe Po liečbe esteticky vyrovnaný a harmonický predný úsek chrupu.

Zuby pred liečbou" Výrazne kazom deštruované korunky predných zubov.

Zuby po liečbe Stav po rekonštrukcii celokeramickým zirkónovým mostíkom.

Zuby pred liečbou Esteticky i funkčne nevyhovujúce zuby. Pred zhotovením mostíka pacient podstúpil parodontologickú liečbu.

Zuby po liečbe Estetická a funkčná rehabilitácia pacienta celokeramickým fixným mostíkom.

Zuby pred liečbou Stav pred obrúsením na fixný zirkónoxidový mostík.

Zuby po liečbe Stav ihneď po fixácii mostíkovej konštrukcie na dočasný cement.

Celkeramická konštrukcia Ten istý mostík pri pohľade na zhryzovú rovinu.

Zdieľaj tento článok: