Parodontitída sa dá úspešne liečiť

Daniel Urban | 25.10.2017

Parodontitída je komplexné ochorenie. Jej liečba si vyžaduje starostlivé plánovanie, vhodné materiálne vybavenie a správnu techniku ošetrenia. Liečbe pokročilej parodontitídy sa venujú špecialisti v odbore choroby parodontu a slizníc ústnej dutiny. Parodontitída sa často lieči bez potrebných odborných znalostí a skúseností. Výsledkom takejto liečby je frustrácia pacientov, ktorí často prichádzajú k presvedčeniu, že parodontitídu nie je možné liečiť. Komplexná parodontologická liečba naopak výrazne zlepšuje kvalitu života pacientov a radikálne predlžuje životnosť zubov postihnutých týmto chronickým ochorením.

Parodontitída je chronický zápal ďasna a závesného aparátu zuba, ktorý upevňuje zub v kosti. Spočiatku sa prejavuje krvácaním ďasien, ich ústupom a neskôr i stratou kosti, ku ktorej je zub pripojený. Medzi zubom a ďasnom vzniká priestor (parodontálny vačok), v ktorom sa usídľujú baktérie a zubný kameň. To ešte zvýrazňuje zápalovú odozvu a ďalší postup ochorenia. Ďasná môžu byť opuchnuté, červené až červeno-fialové, na povrchu hladké. Ústup ďasien a kývavosť zubov je znakom pokročilého štádia parodontitídy. Pri RTG vyšetrení je vidieť stratu kosti v okolí zuba a prítomnosť nánosov zubného kameňa pod ďasnom. Kým v minulosti bola liečba často obmedzená na extrakciu - vytiahnutie zuba a jeho protetickú náhradu, v súčasnosti sú k dispozícii postupy a materiály, ktoré výrazným spôsobom stabilizujú ochorenie a významne predĺžia životnosť zubov.

Nechirurgická liečba ochorení ďasieni

Prvým krokom v liečebnom pláne pacienta je nechirurgická liečba. Tá má za cieľ stabilizovať ochorenie a znížiť zápalovú odozvu organizmu. V poslednej dobe sa stále viac osvedčuje koncept "Full mouth disinfection". Tento zahŕňa dôkladné a úplné odstránenie zubného kameňa a povlaku nad a pod úrovňou ďasna, v parodontálnom vačku a na obnaženom povrchu koreňa. Dôkladný výplach silným antiseptickým roztokom a celkovým cieleným nasadením antibiotík s dobrým prienikom do kosti, pre úplné potlačenie infekcie. To všetko v jednom sedení. Pri takomto postupe väčšina pacientov odpovedá na liečbu veľmi dobre, nevyžaduje ďalšiu chirurgickú liečbu a priamo prechádza do udržiavacej fázy, prípadne do fázy rehabilitácie fixným keramickým mostíkom. Malý podiel pacientov nereaguje na nechirurgickú liečbu očakávaným ústupom prejavov ochorenia. Najčastejšie sa to prejavuje pretrvávajúcim krvácaním ďasien, či opuchom. Hlavnou príčinou je pokročilosť a agresivita ochorenia. Dôležité je si uvedomiť, že extrakcia je poslednou možnosťou liečby. Kývavosť zubov pred liečbou nie je jednoznačným ukazovateľom pre potrebu extrakcie (vytiahnutie zuba).

Chronický zápal ďasien Pacient s chronickým hnisavým zápalom ďasien (parodontitída). Na zuboch je popritom vidieť výraznú eróziu a demineralizáciu tvrdých zubných tkanív.

Chronický zápal ďasien Pacient absolvoval nechirurgickú parodontologickú liečbu. Poškodené predné zuby boli následne rekonštruované estetickými keramickými fazetami

Chronický zápal ďasien Ten istý pacient pri pohľade na podnebie a vnútorné plochy predných zubov.

Chirurgická liečba ochorení ďasien

Pri parodontitíde, ktorá nereaguje na nechirurgickú liečbu, je nutná chirurgická úprava pomerov. Pred chirurgiou je nevyhnutné zhodnotiť aký regeneračný potenciál má pacientova kosť. Je tiež nevyhnutné stanoviť aký typ resorpcie kosti sa u pacienta vyskytuje. V tomto prípade rozlišujeme, či ide o prevažne horizontálnu alebo vertikálnu stratu kosti. Ak ide o vertikálne defekty, musíme rozlíšiť, či vnútrokostný defekt má dostatok kosti v okolí pre využitie regeneračného potenciálu kosti. Tento krok je absolútne kritický pre ďalší úspech liečby. Vedie k rozhodnutiu, či použiť regeneratívnu (kostný štep) alebo resektívnu metódu (redukcia vačku, plastika kosti). Všetky chirurgické metódy sa vykonávajú v lokálnej anestézii a nutne vyžadujú odklopenie ďasna a prácu pod priamou kontrolou zrakom. Ak je zvolená správna metóda, jej výsledkom je ústup zápalových prejavov a spevnenie zubov v zubnom lôžku.

Chronický zápal ďasien Liečba parodontitídy regeneratívnou chirurgickou metódou. Zabezpečenie prístupu ku kostnému defektu a dôkladné vyčistenie.

Chronický zápal ďasien Aplikácia kostného štepu a adaptácia ďasna na pôvodné miesto so zachovaním medzizubných papíl.

Chronický zápal ďasien Porovnanie novotvorby kosti na RTG zobrazení pri využití regeneratívnej metódy.

Regeneratívna chirurgická metóda

Táto metóda využíva kostné štepy. Pre úspech je nevyhnutné dôkladné vyčistenie kostného defektu a jeho vyplnenie kostným štepom. Ten vytvára štruktúru podobnú lešeniu, po ktorom prerastá do defektu pacientova kosť. Tento proces trvá rádovo niekoľko mesiacov až rok. Po zákroku sa ďasno prišije späť na pôvodné miesto.

Resektívna chirurgická metóda

Spočíva v redukcii kostného defektu tým, že sa upraví tvar kosti. Často sa zníži jej výška a hrúbka. Je možné ju sčasti kombinovať i s regeneratívnou metódou. Ďasno sa potom prišije späť v nižšej polohe než pôvodne.

Protetická liečba zubov postihnutých parodontitídou

Keramický mostík plní u parodontologického pacienta viaceré funkcie. Vedie k plnej funkčnej i estetickej rehabilitácii pacienta. Mostík plní funkciu dlahy, spevňuje zuby v lôžku, zabraňuje ich migrácii (typickému vejárovitému rozostupu zubov). Nahrádza správny tvar zubov (rieši obnažené krčky, rotované zuby, zuby povystúpené z lôžka) a umožňuje tak oveľa jednoduchšiu hygienickú starostlivosť o zuby postihnuté parodontitídou. Keramický povrch je úplne nedráždivý pre ďasná a výrazne spomaľuje usadzovanie zubného povlaku na povrchu zubov. To všetko za predpokladu, že fixný mostík je špeciálne navrhnutý a zhotovený pre potreby parodontologického pacienta. Preparáciou na hlboký zapustený schodík sa vytvorí dostatok miesta pre keramickú náhradu, no zároveň sa zabezpečí jednoduchý prístup do parodontálneho vačku, čo má nesmierny význam v udržiavacej fáze liečby. Štandardne zhotovené mostíky toto neumožňujú a dokonca blokujú prístup do oblasti pod úrovňou ďasna a znemožňujú tak precízne čistenie povrchu koreňa. U niektorých pacientov odporúčame v oblasti, ktorú nie je je vidieť (zo strany podnebia a jazyka) zapustiť schodík pre korunky 1-3 mm nad úrovňou ďasna.

Chronický zápal ďasien Hlboký zapustený schodík pre korunku je predpokladom zachovania prístupu pre udržiavaciu fázu parodontologickej liečby.

Chronický zápal ďasien Schodík pri pohľade na vnútornú plochu zubov. V tomto prípade umiestnený pár milimetrov nad úrovňou ďasna.

Zdieľaj tento článok: