Parodontológ

zdravotníctvo | manažment lekárskej praxe | 3D technológie v zubnom lekárstve
výskum a vývoj | ochorenia ďasien | orálna medicína

Digitálne skeny a príprava digitálnych modelov zubov

Tradične sa situácia v ústnej dutine pacienta zaznamenávala pre ďalšie pracovné postupy v laboratóriu zhotovením odtlačku a následným vyliatím sadrového modelu. Intraorálny sken (naskenovanie zubov v ústach pacienta), skenovanie odtlačku, či sadrového modelu zubov umožňuje digitalizáciu situácie v ústach pacienta. Tieto dáta využívame na virtuálne plánovanie liečby na 3D modeli.


Korunky, mostíky, fazety. Ako sa v tom vyznať?

Korunky zhotovujeme, ak je povrch zuba zničený do takej miery, že sa nedá zrekonštruovať pomocou výplní. Korunky je nevyhnutné dať vyrobiť v zubnom laboratóriu na základe odtlačkov zubov. Bývajú zhotovené z kovokeramiky alebo čistej keramiky. Ak už chýba celý zub alebo skupina zubov, premosťujeme medzeru ukotvením mostíka na zube pred medzerou a na zube za medzerou. Upevnený je pomocou koruniek, ktoré sú súčasťou celej konštrukcie mostíka.


Parodontitída sa dá úspešne liečiť

Liečba hlbokého zápalu ďasien si vyžaduje starostlivé plánovanie, vhodné materiálne vybavenie a správnu techniku ošetrenia. Liečbe pokročilej parodontitídy sa venujú špecialisti v odbore choroby parodontu a slizníc ústnej dutiny. Správne zvolená parodontologická liečba naopak výrazne zlepšuje kvalitu života pacientov a radikálne predlžuje životnosť zubov postihnutých týmto chronickým ochorením.